Υπεργοναδοτροφικός Υπογοναδισμός

Υπεργοναδοτροφικός Υπογοναδισμός

Υπεργοναδοτροφικός υπογοναδισμός καλείται η ανεπαρκής λειτουργία των όρχεων λόγω πρωτοπαθούς ορχικής βλάβης. Τα αίτια του υπεργοναδοτροφικού υπογοναδισμού διαχωρίζονται σε συγγενή και επίκτητα, με συχνότερα το σύνδρομο Klinefelter και τον υπογοναδισμός της τρίτητς ηλικίας. (περισσότερα…)